Genel Haberler
29.03.2021

İVME-R Ziyareti

Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevsan Şengil, Uzay Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Tahsin Çağrı Şişman, Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Şentürk ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kelekçi,  Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) bünyesindeki Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü (NÜKEN) içerisinde yer alan ODTÜ – Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (İVME-R) bir ziyaret gerçekleştirmiştir. ODTÜ Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. M. Bilge Demirköz’ün Merkez Müdürü olduğu İVME-R, Türkiye’nin uzay ve hızlandırıcı konusunda ortaya koyduğu ulusal hedeflere, bilimsel teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığı en aza indirgeyerek ulaşabilmesi ve geliştirilecek özgün teknolojilere dünya pazarında pay ve söz sahibi olabilmesi için, ulusal bilimsel ve teknolojik gelişimi destekleyecek bir uzmanlık merkezi olmayı amaçlamaktadır. İVME-R Merkezinin “Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı” projesi kapsamında, uzay çalışmaları için geliştirilen elektronik malzemelerinin testlerinin yapılacağı ve Türkiye’nin ilk Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı olma özelliği taşıyan “ODTÜ Saçılmalı Demet Hattı” Sarayköy Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (NÜKEN) içerisinde yer almaktadır.