Milli Uzay Programı ve Uzay Mühendisliği Bölümü Hedefleri Üzerine Seminer

27 Mayıs 2021 Perşembe günü 13:40-14:30 saatleri arasında Üniversitemiz Uydu Teknolojileri Topluluğunun katkısıyla Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından “Milli Uzay Programı ve Uzay Mühendisliği Bölümü Hedefleri” başlıklı bir seminer verilecektir. 9 Şubat 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Milli Uzay Programı doğrultusunda açıklanan 10 hedef üzerine Uzay Mühendisliği Bölümümüzün düşüncelerinin, yaklaşımlarının, planlamalarının ve hedeflerinin paylaşılacağı seminer Üniversitemizdeki bütün bölümlerin, akademik personelin ve öğrencilerin görüş ve katılımlarına açık bir şekilde gerçekleştirilecektir. Seminer Microsoft Teams HUBF Seminer Ekibi kanalında verilecek olup katılım için ekip kodu x2gu7c1 şeklindedir.