Mikron Boyutta Damlacıkların ve İnce Filmlerin Birleşmesi Hakkında Seminer

Bölümümüz üyelerinden Arş. Gör. Yılmaz Barış ERKAN ısı borularındaki çok küçük boyutlu (mikron ve mikron altı boyutlu) damlacıkların birleşmesinin performansa etkilerinin sayısal yöntemlerle incelenmesi konusunda bir seminer verdi. Seminer boyunca aynı zamanda bölümümüzün değerli öğrencilerine yüksek lisans tez sürecinde edindiği tecrübeleri aktardı.