Current Events

"Introduction to Control Systems for Aeronautical and Astronautical Engineers" Başlıklı Seminer "Introduction to Control Systems for Aeronautical and Astronautical Engineers" Başlıklı Seminer
Seminar on "Introduction to Control Systems for Aeronautical and Astronautical Engineers"
15-12-2021
Review
Milli Uzay Programı ve Uzay Mühendisliği Bölümü Hedefleri Üzerine Seminer Milli Uzay Programı ve Uzay Mühendisliği Bölümü Hedefleri Üzerine Seminer
Seminar on the National Space Program and the Objectives of Astronautical Engineering Department
02-06-2021
Review
"Multi Satellite Formation Flying Simulation Framework" Hakkında Seminer "Multi Satellite Formation Flying Simulation Framework" Hakkında Seminer
Seminar on "Multi Satellite Formation Flying Simulation Framework"
02-06-2021
Review
Mikron Boyutta Damlacıkların ve İnce Filmlerin Birleşmesi Hakkında Seminer Mikron Boyutta Damlacıkların ve İnce Filmlerin Birleşmesi Hakkında Seminer
Seminar on Merging of Micron-Sized Droplets and Thin Films
07-04-2021
Review
Optik Mikro Rezonatörler Hakkında Seminer Optik Mikro Rezonatörler Hakkında Seminer
Seminar on Optical Micro Resonators
07-04-2021
Review
Sistem Mühendisliği Hakkında Seminer Sistem Mühendisliği Hakkında Seminer
Seminar on Systems Engineering
07-04-2021
Review
"Küçük Uydular için Yönelim Belirleme ve Kontrol: Güncel Problemler Üzerinden Bir Değerlendirme" Başlıklı Seminer "Küçük Uydular için Yönelim Belirleme ve Kontrol: Güncel Problemler Üzerinden Bir Değerlendirme" Başlıklı Seminer
Seminar titled "Orientation Determination and Control for Small Satellites: An Evaluation of Current Problems"
07-04-2021
Review
"Hızlı Bir Poisson Çözücüsü: Hockney Yöntemi" Konulu Seminer "Hızlı Bir Poisson Çözücüsü: Hockney Yöntemi" Konulu Seminer
Seminar on "A Quick Poisson Solver: The Hockney Method"
06-04-2021
Review
Havacılık ve Uzay Söyleşileri Havacılık ve Uzay Söyleşileri
Aerospace Talks
06-04-2021
Review
Öğrenci Proje Sunumları Öğrenci Proje Sunumları
Student Project Presentations
05-04-2021
Review
Öğrencilerimiz İle THK Teknik Gezisi Öğrencilerimiz İle THK Teknik Gezisi
Visit to THK Technics Factory with our students
05-04-2021
Review