Prof. Dr. Tahsin Çağrı ŞİŞMAN

Bölüm Akademik Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Nevsan ŞENGİL

Bölüm Akademik Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur SAZAKLIOĞLU

Bölüm Akademik Kurulu Üyesi